Algemene voorwaarden wijzigen; kan dat zomaar?

U heeft ooit algemene voorwaarden opgesteld of laten opstellen. Nu wilt u deze algemene voorwaarden wijzigen. Omdat u vindt dat het beter moet of omdat u uw bedrijfsvoering heeft gewijzigd. Kan dat dan zomaar?

uw algemene voorwaarden

Als u algemene voorwaarden hanteert, hoeft u veel details niet meer in elke overeenkomst vast te leggen. Dat is praktisch en handig. U verklaart in de overeenkomst uw algemene voorwaarden van toepassing en dus maken de afspraken die daar instaan onderdeel uit van die overeenkomst. Maar wat u nu als u (na verloop van tijd) iets in uw algemene voorwaarden wilt wijzigen?

 

Uw algemene voorwaarden wijzigen?

Wat u moet doen, hangt een beetje van de soort klant af. De volgende situaties kunnen zich voordoen:

 

• het betreft eenmalige klanten uit het verleden;

• het betreft nieuwe klanten in de toekomst;

• het betreft bestaande klanten waar u nog steeds zaken meedoet.

 

Eenmalige klanten uit het verleden

Met eenmalige klanten uit het verleden doet u momenteel geen zaken meer. U heeft zakengedaan onder de algemene voorwaarden die toen geldig waren en die zijn voor de zaken van toen nog steeds geldig. U hoeft deze klanten niet te informeren dat u nieuwe algemene voorwaarden hanteert. Als u opnieuw zaken gaat doen en een nieuwe overeenkomst sluit, dan moet u uiteraard wel de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing verklaren.

 

Nieuwe klanten in de toekomst

Voor nieuwe klanten hoeft u uiteraard ook niets speciaals te doen. U verklaart de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.

 

Zakendoen met bestaande klanten

Met bestaande klanten heeft u onder de vorige algemene voorwaarden een overeenkomst gesloten. Als u deze eenzijdig wilt wijzigen, kan dat alleen onder de volgende voorwaarden:

 

1. u heeft/had in de vorige voorwaarden een wijzigingsbeding opgenomen.

2. u moet de klant via post of e-mail informeren. U stuurt de nieuwe algemene voorwaarden toe en vertelt expliciet wat er is gewijzigd en per wanneer de wijzigingen ingaan.

3. de wijziging mag niet onredelijk zijn.

 

Wijzigingsbeding opnemen

Neem dus sowieso een wijzigingsbeding op in uw algemene voorwaarden. U kunt dan makkelijker in de toekomst dingen nog aanpassen.

 

Voorbeeld wijzigingsbeding

“Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken”.

 

De wijziging mag niet onredelijk zijn

De grote vraag hier is: wat is onredelijk? Soms ligt het voor de hand. Stel, de klant kon vroeger gewoon één stuk bij u bestellen en nu neemt u in de algemene voorwaarden op dat bestellen alleen voor volle pallets mogelijks. Iedereen snapt dan dit niet redelijk is. U kunt dan met de klant samen naar een oplossing zoeken (bijvoorbeeld Zijn de klant en u het oneens of SAMENZITTEN OVEREENKOMEN UITZONDERING MAKEN VOOR DEZE ENE KLANT het wel dan niet redelijk is, dan zal een rechter daar uitkomst over kunnen/moeten brengen.

 

Als uw wijziging onredelijk is. Stel, u wilt inderdaad een onredelijke wijziging doorvoeren. Want dat is beter voor uw bedrijfsvoering. Een consument of kleine ondernemer mag dan de overeenkomst ontbinden. Een grote klant mag de wijziging, de onredelijke bepaling, nietig laten verklaren. De betreffende bepaling is dan niet van toepassing en u zult zich aan alle eerder gemaakte afspraken moeten houden.

 

Voor bestaande klanten mag u eenzijdig de algemene voorwaarden wijzigen, mits u een wijzigingsbeding had opgenomen, de wijziging niet onredelijk is en u de klanten ook op juiste wijze informeert.