Een broodfonds; voor het geval u ziek wordt …

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is enorm duur. Veel ondernemers kiezen daar dan ook niet voor. Het zogenaamde broodfonds is sterk in opkomst. Wat is het en is het ook iets voor ú?

 

Ziek en dus geen inkomen

U moet er misschien niet aan denken: u wordt ziek. En niet zomaar een griepje van een paar dagen, maar iets waardoor u er weken of misschien wel maanden uitligt. U heeft dan dus geen inkomen. Zoals gezegd is verzekeren erg duur. Daarom slaan veel ondernemers samen de handen in elkaar en starten een broodfonds.

 

Een broodfonds – wat is dat?

Een broodfonds is een groep van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die maandelijks een bedrag op een eigen broodfonds(betaal)rekening storten. Hoe meer uitkering u wilt, hoe hoger de inleg. Bent u langdurig ziek, dan krijgt u van de anderen in uw broodfonds maandelijks schenkingen om van rond te komen.

 

Voor start van een broodfonds legt de groep vast welke niveaus van deelname ze afspreken en welke naam hun broodfonds krijgt. Ieder lid bepaalt zelf op welk niveau hij gaat deelnemen. Als u of een andere deelnemer met het fonds wil stoppen, dan kan dat. De opgebouwde inleg op uw rekening, minus steun die naar zieken in de groep is gegaan, wordt dan teruggestort.

 

U hoeft niet alles zelf te bedenken

Spreekt het idee u aan, dan hoeft u niet alles meer zelf te bedenken. Er gingen u al veel ondernemers voor. De naam “Broodfonds” is dan ook een beschermde naam van de BroodfondsMakers Coöperatie. Per 1 mei 2017 zijn er in 112 plaatsen 257 groepen actief en is het totaal aantal deelnemers: 11.220.

 

Bestaande broodfondsen

Het is goed mogelijk dat er een broodfonds bij u in de buurt al actief is. Zo vonden wij bijvoorbeeld onderstaande drie broodfondsen, die echter allemaal vol zitten.

 

Broodfonds Drieluik – Wellerlooi voor de regio Venray, Horst a/d Maas en Bergen.

Broodfonds Horst a/d Maas – Lottum voor de Horst, Melderslo, Lottum, Grubbenvorst, Sevenum, Hegelsom, Kronenberg, Evertsoord, Griendtsveen, America, Meterik,

Broodfonds Pane per tutti – Deurne.

U kunt lid worden als u maandelijks minimaal € 750 winst uit uw eigen onderneming realiseert.

 

Nieuwe broodfondsen

Is er (nog) geen broodfonds bij u in de buurt actief, dan kunt u met hulp van de overkoepelende organisatie zelf een broodfonds beginnen. U moet dan wel met minimaal 20 ondernemers zijn. U kunt ook aansluiten bij een Broodfonds in oprichting. Zo is er momenteel een Broodfonds in oprichting voor regio Venray/Noord-Limburg. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@broodfonds.nl. Zij zullen u in contact brengen met de initiatiefnemers.

 

Over centen gesproken

Eenmalige en maandelijkse kosten. Wilt u lid worden, dan betaalt u een eenmalige bijdrage van € 250. Daarvan gaan € 210 naar de overkoepelende organisatie en € 40 naar uw eigen broodfondsvereniging.  Verder betaalt u maandelijks € 10: € 4 voor verenigings-en bankkosten en € 6 voor beheerkosten voor BroodfondsMakers Coöperatie.

 

Uw maandelijkse inleg. Hoe hoger de uitkering die uw wenst, hoe meer u maandelijks moet inleggen. Men werkt met 8 niveaus.

 

 

 

Belangrijk om te weten:

• U stort maandelijks uw inleg. Uit uw stortingen worden schenkingen aan zieke gedaan. Heeft u boven de maximale buffer gestort (zie tabel) dan krijgt u het bedrag boven de buffer aan het eind van het jaar weer teruggestort.

• Legt u meer in, dan krijgt u ook meer als u ziek wordt. Wordt er iemand ziek, dan doen alle leden uit het betreffende fonds een schenking. Hoe hoger uw eigen inleg, hoe groter het aandeel in de schenking aan de zieke.

• De uitkering start pas na één maand ziekte en duurt maximaal twee aaneengesloten jaren.

• Als u stopt, krijgt u uw inleg minus de gedane schenkingen terug.

 

Het werkt dus allemaal naar rato

Het werkt allemaal naar verhouding (naar rato). Hoe hoger uw niveau van deelname, hoe meer u op uw eigen rekening inlegt, hoe meer u schenkt aan zieken en hoe meer u zelf ontvangt als u zelf ziek bent.

 

Het is een kwestie van vertrouwen

Ondernemers binnen een broodfonds helpen elkaar dus met schenkingen ingeval er iemand langdurig ziek wordt. Omdat het een kwestie van vertrouwen is, kun je met een bestaand broodfonds meedoen als een deelnemer je wilt voordragen. Maar soms kunt u ook kennismaken via het bestuur. De inleg die u elke maand op uw eigen, individuele broodfondsrekening stort blijft na aftrek van contributie en eventuele schenkingen van uzelf. Als u uit het broodfonds stapt, blijft het saldo van u.

 

Het Broodfonds (beschermde naam) is een prima alternatief voor een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. 20 – 50 ondernemers helpen elkaar binnen zo’n Broodfonds met schenkingen ingeval er iemand 1 tot en met 24 maanden ziek wordt.