Help, belastingcontrole! Moet u nu schrikken?

Het kan goed zijn dat u belastingcontrole krijgt. In dit artikel leest u hoe zo’n controle werkt, wat uw rechten en plichten zijn en hoe u zich kunt voorbereiden.

Waarom krijg ik controle?

U vraagt zich misschien af waarom u controle krijgt. Meestal is daar een aanleiding voor. Bijvoorbeeld de aangifte die u gedaan heeft, een klikbrief die iemand gestuurd heeft of een zogenaamd derdenonderzoek.

 

Welke soort onderzoeken zijn er zoal?

Boekenonderzoek. Dat komt wel het meeste voor. Men wil uw boeken, uw administratie controleren en daarmee dus eigenlijk checken of uw aangiftes correct zijn gedaan. Het kan ook een deelcontrole betreffen.

 

Derdenonderzoek. Het kan ook best zijn dat een relatie van u wordt onderzocht. En dat men uw administratie nodig heeft om de verdachte administratie/aangifte van uw klant of leverancier te controleren.

 

Bedrijfsbezoek en waarneming ter plaatse. Men wil uw bedrijf leren kennen en inzicht krijgen in het aantal klanten, hoe een gewone werkdag eruitziet, enz. Meestal gaat dit in combinatie met een controle van uw boeken.

 

De Belastingdienst moet de controle altijd van tevoren aankondigen en laten weten om wat voor een soort onderzoek het gaat.

 

Rechten en plichten van de Belastingdienst

De inspecteur moet o.a.:

• zijn bezoek aankondigen;

• bereid zijn om een afspraak te maken;

• de afspraak schriftelijk bevestigen;

• vertellen wat de bedoeling is;

• open zijn over zijn bedoelingen en intenties;

• vertellen welke belasting het betreft;

• vertellen over welke belastingjaren het betreft;

• moet zich identificeren als u dat wilt;

• zo snel mogelijk werken en overlast zo veel mogelijk voorkomen.

 

De inspecteur mag o.a.:

• al uw bedrijfsruimtes bekijken;

• al uw boeken, uw hele administratie inzien;

• uw administratie kopiëren;

• vragen stellen.

 

U hoeft niet onmiddellijk aan een controle mee te werken, maar mag ook een afspraak daarvoor maken. U hoeft de ambtenaar geen toegang te verlenen tot uw privéwoning.

 

Uw rechten en plichten bij een belastingcontrole

U moet o.a.:

• volledige medewerking geven;

• vragen beantwoorden;

• uw administratie ter beschikking stellen;

• inzage geven in de opzet en werking van uw administratie;

• toestemming verlenen voor het maken van kopieën;

• de ambtenaar van een werkplek voorzien.

 

U mag o.a.:

• een antwoord op een vraag weigeren en verwijzen naar een afspraak die met de inspecteur eerder is gemaakt;

• na een eventueel bedrijfsbezoek de controle op een andere plek voortzetten, bijvoorbeeld op kantoor bij uw adviseur;

• vragen om een concept rapport waarop u kunt reageren. De bevindingen in een definitief rapport zijn vaak moeilijk van tafel te krijgen;

• bij twijfel over de rechtmatigheid van de gang van zaken uw medewerking tijdelijk opschorten en met uw adviseur overleg plegen;

• vragen om eventuele vragen tot het einde op te sparen. Zo hoeft u niet de hele controle aanwezig te zijn en kan uw adviseur eventueel tijdens het vragenrondje aanschuiven.

 

U moet aan een belastingcontrole altijd meewerken. Vraag om een conceptrapport om zaken eventueel aangepast te krijgen.

 

Bereid u goed voor

Met een goede voorbereiding verloopt de controle zo goed en zo snel mogelijk. Denk aan de volgende zaken:

 

• leg alle relevante boeken klaar (alleen van de aangekondigde jaren en belasting(en));

• neem meteen na de aankondiging contact met uw adviseur op en spreek af wat zijn rol zal zijn;

• voorziet u strafrechtelijke gevolgen, neem dan alvast contact op met een advocaat;

• informeer uw personeel en uw partner;

• wijs personeel en partner erop zich een beetje ingetogen te gedragen en bij gestelde vragen naar u te verwijzen.

 

Neem zo snel mogelijk met uw adviseur contact op en leg tijdens uw voorbereiding de te controleren administratie klaar. Informeer medewerkers en partner.

 

De rol van de adviseur

Uw adviseur weet van wanten. Hij zal al vaker met een belastingcontrole van doen te hebben gehad. Bespreek daarom zo spoedig mogelijk na de aankondiging met hem de volgende zaken:

 

• stem datum, tijd en plaats van de controle met hem af;

• laat u voorlichten wat uw rechten en plichten zijn;

• overleg over mogelijke knelpunten;

• vraag of uw adviseur tijdens openingsgesprek en tijdens het vragen stellen op het einde aanwezig te zijn;

• stem af wie de vragen zal beantwoorden.

 

Overleg met uw adviseur over mogelijke knelpunten en wat zijn rol voor, tijdens en na de controle zal zijn. Juist bij een controle kan uw adviseur u goed van dienst zijn.

 

Voor een belastingcontrole hoeft u niet meteen schrik te hebben. Neem onmiddellijk met uw adviseur contact op en overleg over de hele gang van zaken en wat zijn rol zal zijn. Hanteer dit artikel als checklist ter voorbereiding.