Premie overlijdensrisicoverzekering – besparen is mogelijk!

 

Heeft u een overlijdensrisicoverzekering lopen? Dan is de kans groot dat u teveel premie overlijdensrisicoverzekering betaalt en dat u dus kunt besparen op deze verzekeringspremie. Hoe zit dat en hoe pakt u dat aan?

 

Premie overlijdensrisicoverzekering – besparen is mogelijk!

Er is sprake van een dalende premie overlijdensrisicoverzekering

De premie overlijdensrisicoverzekering is de laatste jaren flink gedaald. Maar u betaalt waarschijnlijk al jaren de (te) hoge premie.

De lagere premies ofwel tarieven voor overlijdensrisicoverzekeringen komen door toegenomen concurrentie en door de toegenomen levensverwachting van verzekerden. Een toegenomen levensverwachting betekent voor de verzekeraar een kleinere kans op overlijden binnen de verzekerde periode. Hierdoor kunnen premies omlaag en zijn verzekeraars hier door toegenomen concurrentie ook vaak toe gedwongen. Ook kennen de meeste verzekeraars inmiddels ‘niet-rokerstarieven’.

 

Verzekeren tegen een lagere premie

De premie die voor een overlijdensrisico wordt berekend, is onder meer afhankelijk van de looptijd van de verzekering en van de leeftijd van de verzekerde bij aanvang van de verzekering.

Wilt u nu uw overlijdensrisicoverzekering bij een andere verzekeraar onderbrengen, kunt u ondanks uw inmiddels hogere leeftijd door de sterk gedaalde tarieven, hetzelfde of een iets hoger bedrag verzekeren tegen een lagere premie.

Dit geldt vooral voor verzekeringen die nog niet zo heel lang lopen. Als uw huidige verzekering al vele jaren loopt, kan premievoordeel gering zijn, of kan ‘oversluiten’ zelfs nadelig zijn.

 

Lagere premies bij een afwijkend (lager) risicoprofiel

Voor bepaalde groepen verzekerden met een lager risicoprofiel denk aan niet-rokers zijn de huidige tarieven soms wel 10-20% lager dan de tarieven waar enkele jaren geleden mee werd gerekend. Veel verzekeraars bieden (al dan niet via een ‘B-merk’) bovendien tegenwoordig de mogelijkheid verzekering via internet af te sluiten. U profiteert ervan dat de verzekeraar zodoende minder kosten hoeft te maken.

 

Laat u informeren

Het loont dus de moeite om u te laten informeren over de mogelijkheden om uw huidige verzekering(en) te beëindigen en een nieuwe verzekering af te sluiten. Het beëindigen van overlijdensrisicoverzekeringen is eenvoudig. Er is normaal gesproken geen sprake van een opzegtermijn. U kunt uw verzekering dus onmiddellijk beëindigen.

 

Wees zuinig op oude schoenen

Voordat u uw huidige verzekering beëindigt, moet u er wel zeker van zijn dat uw nieuwe verzekering ook door een andere (of dezelfde) verzekeraar wordt geaccepteerd. Uw medische situatie kan inmiddels zijn veranderd, waardoor een verzekeraar acceptatie kan weigeren. Stel dat u in zo’n situatie uw oude verzekering al heeft opgezegd, dan zit u klem.

 

Verzekering verplicht?

Soms is verzekeren min of meer verplicht bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek, of leidt niet verzekeren voor u of uw gezin tot onaanvaardbare risico’s. Is dat niet het geval, dan is de beste bespaartip waarschijnlijk om geen verzekering af te sluiten en zelf te sparen.

Vast of aflopend?

Naarmate u en uw gezin ouder worden en u wellicht meer hebt gespaard, hoeft u mogelijk minder kapitaal verzekerd te worden dan het geval is bij een gezien met jonge kinderen. Dit betekent dat een aflopende overlijdensrisicoverzekering vaak volstaat, en dat scheelt flink in de kosten.

 

Veranderende tijden

De tijden veranderen. We worden allemaal ouder, maar we moeten ook allemaal lager blijven werken, misschien wel tot we 70 zijn. Dit kan betekenen dat uw overlijdensrisicoverzekering langer moet doorlopen. Denk hier in elk geval over na.

 

Wat als u wilt overstappen?

1. Laat uw adviseur, tussenpersoon of verzekeraar een berekening maken op basis van de huidige tarieven. Informeer of hieraan kosten zijn verbonden!

2. Als het premieverschil de moeite waarde is, vul dan een gezondheidsverklaring in en verzeker u ervan dat de aanvraag geaccepteerd zal worden. Vul deze in naar waarheid en verzwijg ook geen relevante feiten!

3. Vraag als u zeker bent van acceptatie de nieuwe verzekering aan en zeg de oude verzekering op. Neem niet het risico om uw oude verzekering op te zeggen voordat u zeker bent van de acceptatie door de ‘nieuwe’ verzekeraar;

4. Vraag meerdere offertes op, de verschillen tussen verzekeraars kunnen nog steeds groot zijn.

 

Er is een reële kans dat u teveel premie betaalt voor uw overlijdensrisicoverzekering en dat u een hoger bedrag voor een lagere premie kunt verzekeren. Maar let op! Als uw huidige verzekering al vele jaren loopt, kan premievoordeel gering zijn, of kan ‘oversluiten’ zelfs nadelig zijn. Informeer bij uw adviseur!

 

 

 

 

Premie overlijdensrisicoverzekering – besparen is mogelijk!

Premie overlijdensrisicoverzekering – besparen is mogelijk!

Premie overlijdensrisicoverzekering – besparen is mogelijk!