U als familiebank: lenen aan je kinderen, hoe zit dat fiscaal?

 

 

Als u een kind wil helpen starten met een eigen bedrijf of met een eigen woning, heeft dat fiscale gevolgen. Waar moet u op letten als u zulke plannen heeft?

 

Lening voor bedrijf

Als ouder kan het interessant voor u zijn om uw kind een lening te verstrekken voor het opzetten van een bedrijf. De lening is voor u een bezitting in box 3 waarover u vermogensbelasting betaald. Door een lening te verstrekken daalt uw vermogen immers niet. De rente daarentegen die u hierover ontvangt leidt niet tot belastingheffing. Voor uw kind is de lening een schuld in box 1 (ondernemingsvermogen) en de betaalde rente is aftrekbaar van de winst.

 

Samengevat

Voor u

Lening in box 3 - vermogensbelasting

Ontvangen rente - belastingvrij

 

Voor uw kind

Lening in box 3

Betaalde rente - aftrekbaar van de winst

 

Een voorbeeld

Uw zoon heeft € 40.000 nodig voor de opzet van een bedrijf. Bij de bank kan hij deze lening krijgen tegen een rente van 8%. De lening moet in 60 maanden annuïtair afgelost worden. De totale rente last bedraagt € 8.663. U besluit uw zoon het bedrag van € 40.000 te lenen tegen dezelfde rente en voorwaarden.

 

Voor uw zoon maakt het fiscaal gezien geen verschil of hij bij de bank leent of bij u. Voor u levert het echter een voordeel op, omdat u op deze manier meer rente over uw spaargeld krijgt dan dat u op dit moment bij de bank krijgt. Stel dat u bij de bank 0,6% (vrij opneembaar) krijgt, dan heeft u 7,4% méér rente op uw spaargeld. Over het uitgeleende bedrag van € 40.000 betaalt u vermogensbelasting. Maar die betaalt u ook als u het bedrag niet uitleent.

 

De ontvangen rente weer terugschenken

U kunt de rente die u van uw kind ontvangt door middel van schenkingen weer aan uw kind terugschenken. Heeft u plannen om uw kind(eren) een schenking te doen? Dan is het slim om een de lening onderdeel te laten uitmaken van uw schenkingsplan.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De Belastingdienst hanteert als regel dat de leenvoorwaarden reëel moeten zijn. Uw kind geen rente in rekening brengen of gunstigere voorwaarden stellen is zeker niet slim. In het ergste geval wordt de lening gezien als een schenking, waarover mogelijk schenkbelasting verschuldigd is. Dit is het geval wanneer het bedrag hoger is dan de vastgestelde vrijstelling.

 

Welke rente vraagt u?

De hoogte van de rente die u in rekening brengt wordt medebepaald door het risico. En geld lenen voor de onderneming brengt nu eenmaal meer risico met zich mee als dat u geld uitleent voor een eigen woning. Tegenover de hypotheek van de eigen woning staat immers de woning als onderpand.

 

Een leningsovereenkomst

Voor een lening voor een eigen bedrijf is een onderhandse overeenkomst van geldlening voldoende. Hierin moet zijn opgenomen:

  • het geleende bedrag;
  • het rente%;
  • de looptijd; en de aflossingen.

 

Nog twee tips

1. Zorg ervoor dat de rente betalen en aflossingen ook daadwerkelijk plaatsvinden.

2. Hanteer dezelfde voorwaarden als dat een bank zou doen bij het verstrekken van een dergelijke lening. Zo weet u zeker dat uw lening aan de eisen van de Belastingdienst voldoet.

 

Lening voor woning

Het is voor veel kinderen niet makkelijk om te starten op de eigen woningmarkt. Als ouder kunt u schenken of geld lenen.

 

Schenken voor een eigen woning

In 2017 mag u € 100.000 belastingvrij schenken aan uw kind voor de eigen woning. Voorwaarde is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Als uw kind ouder is dan 40 maar een partner heeft die jonger is dan 40, dan geldt de vrijstelling ook.

 

Welke schenkingsvrijstellingen gelden er dit jaar?

Voor 2017 gelden de volgende vrijstellingen:

  • jaarlijkse vrijstelling van € 5.320, schenking ouders aan kind (geen leeftijdsgrens);
  • eenmalig vrijstelling van € 25.526, schenkingen van ouders aan kinderen die de leeftijd hebben tussen de 18 en 40 jaar (is partner van kind nog jonger dan 40 jaar kan ook geschonken worden als kind ouder is dan 40 jaar) of u verhoogt het bedrag tot € 53.176, maar dan moet het meerdere van het bedrag gebruikt worden voor de financiering van een eigen woning of een dure studie;
  • eenmalige vrijstelling van € 100.000, schenkingen aan personen tussen de 18 en 40 jaar t.b.v. de eigen woning.

 

Niet schenken, maar lenen

Wilt u niet schenken, maar wilt u geld lenen aan uw kind voor de eigen woning? Dan geldt de voorwaarde dat de hypotheek binnen 30 jaar annuïtair moet worden afgelost.

 

Wat met de rente?

Hoe meer rente u berekent hoe hoger uw voordeel en hoe hoger de hypotheekrenteaftrek voor uw kind. Dit betekent echter niet dat u zomaar 10% rente mag berekenen. De rente wel moet marktconform zijn. U dient uit te gaan van de gangbare hypotheekrentetarieven met een marge van 25%. Dus als de hypotheekrente 3% is, dan mag u maximaal 3,75% rente hanteren.

 

Let op de aangifte inkomstenbelasting

Vanaf 2016 moet de geldnemer (uw kind) de lening ten behoeve van de eigen woning aangeven in de aangifte inkomstenbelasting. Dit geldt voor leningen ten behoeve van de eigen woning die op of na 1 januari 2013 zijn afgesloten.

 

Wordt deze lening niet aangegeven? Dan behoort de lening voor het gehele jaar niet bij de eigenwoningschuld. Waardoor er geen renteaftrek voor deze lening mogelijk is.

 

Bij het lenen (of schenken) aan uw kind(eren) voor een eigen bedrijf of woning, komt nogal wat kijken. In dit artikel leest u wat de mogelijkheden zijn. Neem contact op met uw adviseur voor als u vragen heeft over voor het invullen van de details.